رئیس شورای رقابت از احتمال افزایش مجدد قیمت خودروها خبر داد.