چین قدرت روباتیک خود را به رخ جهانیان کشید

چین یکی از کشورهای برتر در زمینه علم روباتیک، در قالب یک کنفرانس بین‌المللی، قدرت خود را در این زمینه به رخ جهانیان کشید.