راهکارهایی برای مواجهه با افراد عصبانی

اگرچه همه ما گهگاه خشمگین می‌شویم، اما افرادی هستند مکررا فوران احساسیِ خشم دارند. تقریبا می‌توان خشمی را که از این افراد ساطع می‌شود یا زیر پوست‌شان غلیان دارد،‌ حس کرد.دلایل زیادی برای عصبانیت افراد وجود دارد.