داعش در بادیه سویدا سوریه محاصره شد

ارتش و نیروهای مسلح سوریه با تثبیت مواضع خود در بادیه استان سویدا، باقی مانده‌های گروه تروریستی داعش را به محاصره درآوردند.