روسیه: آمریکا با تحریم‌ها، تجارت جهانی را نشانه گرفت

سخنگوی رئیس‌جمهوری روسیه اعلام کرد: تحریم های جدید آمریکا در واقع ساختار تجارت جهانی را هدف گرفته و با اقداماتش به تجارت بین المللی ضربه می‌زند.