پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی واگذار می‌‌شوند

یکبار دیگر پروسه فروش استقلال و پرسپولیس به جریان افتاده است.