صید 3 نشان رنگارنگ در دومین روز بازی‌های آسیایی

نمایندگان ایران در دومین روز بازی‌های آسیایی ٢٠١٨ اندونزی با شکار تک نشان زرین و ٢ برنز کشتی آزاد در مجموع با هشت نشان رنگارنگ در جایگاه ششم این رقابت‌ها ایستاد.