نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های برق‌آبی کوچک ابلاغ شد

نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های برق آبی کوچک به ظرفیت ۱۰ مگاوات و کمتر ابلاغ شد.