18هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کشور در حال اجرا

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی با تاکید بر پیشرفت قابل توجه کشور در حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر، اظهار کرد: بیش از 18 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کشور در حال اجرا است.