رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو: هزینه دارو در کشور قابل‌توجه نیست و با توجه به شرایط کنونی نگرانی وجود ندارد.