نرخ تورم منطقه یورو از سطح هدفگذاری شده گذشت

تا پایان ماه ژوئیه نرخ تورم سالانه نوزده کشور عضو منطقه یورو به ۲.۲ درصد رسید.