تا پایان ماه ژوئیه نرخ تورم سالانه نوزده کشور عضو منطقه یورو به ۲.۲ درصد رسید.