نامه پورابراهیمی به وزیر صنعت درباره سیاست‌های تخصیص ارز

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره سیاست‌های تخصیص ارز به وزیر صنعت، معدن و تجارت نامه نوشت.