می‌دانیم فشارهای زیادی روی مردم وجود دارد/ آمریکا می‌خواهد با فشار و قُلدری عمل کند

ظریف گفت: درباره نشست و تصمیمات اخیر دریای خزر تبلیغات دروغین و فشار‌های زیاد رسانه‌ای جریان دارد.