جزئیات جلسه شورای پول و اعتبار با حضور همتی

رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از روند اجرای بسته جدید ارزی را به اعضای شورای پول و اعتبار ارایه کرد.