اکران نوروزی 1398 |کاسه عیدانه سینماوجیب‌های خالی مردم

ماحصل رایزنی‌ها،جنگیدن‌هابرای به دست آوردن سهمی‌در اکران نوروزی 1398 ، کوششهای ناکام غیر وابسته‌ها، مخالفت و قلدری و باج خواهی مافیا و پول پراکنی پولشویان و خوش خدمتی نامدیران سینما، خارج شدن نام هفت فیلم از قبل تعیین شده برخی رفقا، همسفره‌ها، سفارشی‌ها و … از کیسه جادو، برای اکران نوروز نود و هشت است!

“غلامرضاتختی” ساخته بهرام توکلی؛ فیلمی‌که با حمایت فارابی، جهان پهلوان تختی را از عرش نگاه و احترام ملی به روی فرش دست ساز ساواک و پهلوی پایین کشیده و تصویری حرمت شکن از تختی ارائه کرده است.

غلامرضا تختی- اکران نوروزی 1398
غلامرضا تختی- اکران نوروزی 1398

“دیدن این فیلم جرم است” ؛ فیلمی‌جسورانه، از نوع آتش به اختیار و از نظر هنری متوسط از «رضا زهتابچیان» وحوزه هنری که کوشیده به نقدبرخی امور نابسامان اجتماعی و عملکرد بعضی افراد و جریانهای تندرو و گروه‌های سیاسی کشور بپردازد.

دیدن این فیلم جرم است- اکران نوروزی 1398
دیدن این فیلم جرم است

“متری شش و نیم” ؛ این فیلم پرحاشیه، دومین فیلم سعیدروستایی است و سازنده اش را از منظر کارگردانی رو به جلو نشان می‌دهد و با آنکه از “ابد و یک روز” به نسبت جمع و جورتر است، ولی ازنظر مضمون و محتوا به قوت و جذابیت آن نیست.

“تگزاس دو”؛ یک فیلمک شبه کمدی بازاری به کارگردانی مسعوداطیابی و تکرار گل و گشادتر فیلم تجارتی و نازل تگزاس یک است که برای اغوای تماشاگر وکاسبی درگیشه ساخته شده است.

“ژن خوک”؛ ساخته تجارتی و شبه سیاسی و اجتماعی سعیدسهیلی، هجویه ای بر نظریه برخی سیاسیون کجرو است که دچار بیماری و توهم داشتن ژنهای خوب هستند. ژن خوب، بهانه ای است تا ” ژن خوک” به میلیاردرشدن در گیشه دست یابد.

“چهارانگشت”؛ باتوجه به توانایی‌ها و پیشینه سازنده اش «حامد محمدی» و طرح مسائلی که به ظاهر در لوکیشن‌های خارج از کشورجذاب بوده است، به نظرمی‌رسد، از نظر مضمون و لحاظ اصلاحیه‌هایی که متحمل شده، اثری درامتدادفیلم اکسیدان باشد.

رحمان 1400- اکران نوروزی 1398
رحمان 1400- اکران نوروزی 1398

“رحمان هزاروچهارصد”؛ این فیلم متوسط را «بابک کایدان» نوشته و «منوچهر‌هادی» که یکباره بلیتش در سینما و تلویزیون برنده شده است.

فیلمی‌که برای تثبیت قدرت دار و دسته مافیا ساخته شده است، ولی چیز بیشتر و جدیدتری از دیگر فیلم‌های اکران نوروزی 1398 ندارد وجهت تجارت در گیشه تولید شده است.

نوشته اکران نوروزی 1398 |کاسه عیدانه سینماوجیب‌های خالی مردم اولین بار در سرزمین هنر. پدیدار شد.