​حریم تئاترشهر مخدوش شده است

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه مدیران شهری باید در انتخاب مکان برای برگزاری مناسبت‌ها دقت بیشتری به خرج دهند، گفت:حریم مجموعه تئاترشهر با اقدامات غیرکارشناسی مخدوش شده است.