تهدید‌های خارجی شوخی نیست/ دولت نمی‌تواند در برابر نابسامانی‌های بازار بی‌تفاوت باشد

رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست علمی «الگویی مناسب برای توسعه ایران»گفت: تهدید‌های خارجی شوخی نیستند و دولت نمی‌تواند در این شرایط نسبت به نوسانات بازار بی‌تفاوت باشد.