احتمال قاچاق برنج به کشورهای همسایه

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز و واردات برنج با ارز مبادله‌ای، احتمال قاچاق برنج به کشورهای همسایه وجود دارد.