واکنش معاون شهردار به گزارش بودجه‌ای عضو شورای شهر تهران/کمبود منابع داریم اما کار می‌کنیم

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران به گزارش عضو کمیسیون برنامه و‌ بودجه شورای شهر تهران واکنش نشان داد.