بهره‌برداری از ۸۱۰ شهرک، ناحیه صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی

نجفی گفت: از ۹۷۵ شهرک، ناحیه صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی مصوب این سازمان، ­ ۸۱۰ شهرک، ناحیه و منطقه به بهره برداری رسیده است.