مقابله فعالانه با تحریم‌ها در دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی

معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سه موضوع مهم عملکرد بند‌های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی، مقابله فعالانه با تحریم‌ها و حمایت از حمل و نقل هوایی در مقابل تحریم‌ها در دستور کار امروز جلسه اقتصاد مقاومتی بود.