پایان ظلم به سهامداران با تصمیم شورای عالی بورس

بخش قابل توجهی از شرکت‌های تولیدی عرضه‌کننده محصولات در بازار رسمی کالا، سازمان تامین اجتماعی، سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی هستند که شامل عموم مردم و به ویژه بازنشستگان می‌شوند و ظلم در حق آنها روا نیست.