بانک‌ها ۱۶۷۱.۳هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردند

تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی به مبلغ ۱۶۷۱.۳ هزار میلیارد ریال در مقایسه با سال قبل ۹ درصد افزایش داشته است.