طوفان مکه پرده کعبه را کنار زد +فیلم

شب گذشته باد و طوفان شدید در مکه مکرمه باعث شد تا در اتفاقی عجیب پرده خانه خدا کنار رود .