وزیر کشور درباره مجوز تجمع طلاب قم توضیح دهد

نماینده مردم تهران در مجلس خواستار توضیح وزیر کشور در خصوص تجمع طلاب در قم شد.