وفاداری تامل برانگیز یک سگ! +فیلم

صاحب این سگ که یک قاضی است به طور ناگهانی در خیابان به زمین می خورد و سگش حاضر به ترک او نیست با توجه به استقامت سگ، متخصصان در صحنه به استثنا اجازه دادند که این حیوان خانگی به داخل آمبولانس بیاید.