اوج مصرف برق در مدار بالای 50هزار مگاوات

پیک مصرف برق کشور روز گذشته در مدار بالای 50 هزار مگاوات قرار گرفت.