امید حاجیلی با انتشار این پست در اینستاگرامش نوشت: ترکیب من و جناب خان چطوره؟