آزادی ۳۳زندانی جرایم غیرعمد همزمان با اعیاد قربان و غدیر

مدیر کل زندان‌های استان تهران: هم زمان با اعیاد سعید قربان و غدیر ۳۳ زندانی واجد شرایط آزادی استان تهران آزاد می‌شوند.