های‌وب به معاملات برگشت

امروز «های‌وب» پس از هشت ماه در قیمت ۵۸۶ تومان و یک ریال بازگشایی شد.