وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه 100 هزار تومان افزایش یافت

مدیریت توسعه بازار مشتقه: وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه برای چندمین بار در هفته اخیر افزایش یافت و به 10 میلیون و 50 هزار تومان رسید که از فردا اعمال می‌شود.