ابلاغ شرایط ترخیص کالاهایی که قبل از تامین ارز وارد شد

ابلاغ شرایط ترخیص کالاهایی که قبل از تامین ارز وارد کشور شد.