محدودیت پذیرش چک‌های غیر صیادی از 4شهریور در شعب بانک ملّی

با الزام بانک مرکزی و تاکید بر اجرایی شدن سامانه صیاد در بانک ملی ایران، از روز چهارم شهریورماه چک های غیر صیادی در سامانه چکاوک قابل وصول نخواهد بود.