مسخره کردن پیکان در یک برنامه آمریکایی +فیلم

در این ویدیو تمسخر پیکان و خودرو سازی ایران در برنامه معروف آمریکایی را ببینید.