مرجان سلحشوری که توانست در رقابت‌های بازی‌های آسیایی مدال نقره کسب کند ، در حین دریافت مدال از دست دادن به رئیس جمهور اندونزی خودداری کرد .