استخدام وب مستر در یک شرکت تجاری محدوده ونک

یک شرکت تجاری معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران،محدوده ونک از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.