یک آموزشگاه زبان معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران،حوالی میدان خراسان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.