چند روزی است مجموعه نمایشی «دو قلوها» با حضور فیتیله‌ای‌ها وارد فاز تولید شده و در تهران مقابل دوربین رفته است.