فراز و فرود سازمان اوج از «آسمان من» تا «مینو»

سازمان اوج یا بهتر بگوییم سازمان هنری رسانه ای «اوج» از بدو تأسیس تاکنون، به دلیل تولیدات متنوع و گاه حرفه ای هنری و سینمایی و تلویزیونی، از ارگان‌های مطرح فرهنگی و هنری کشوربوده است.

نوع نگاه و عملکرد فرهنگی و ارزشی اوج که در کیفیتتولیداتش مستتر و متجلی است، آن را تشکلی متفاوت ساز و حامی‌هنرمندان و هنر و محصولاتی که پاسدار و مدافع ارزش‌ها و دستاوردها و اهداف تعریف شده در چارچوب نظام جمهوری اسلامی‌اند، نشان می‌دهد.

سازمان اوج و فضای هنری

اوج که با قدرت، هزینه و امکانات ارگانی خاص و در واقع هزینه ملی قابل توجه، تولیدات خود را شکل داده و می‌دهد، امروزه، همچون سال‌های آغاز راه اندازی و فعالیت خود، از وسواس و دقت و گزینش‌های به نسبت دقیق شروع کارش برخوردارنیست؛ چرا که به علت گردش در میان بازار هنر و سینما و دعوت به کار از هنرمندانی که چندان با تفکرات و اهداف آن همسو نیستند و مشارکت با جریان‌هایی که به گونه ای دیگر در فضای هنر و سینما فعالیت می‌کنند، در زمینه تولید فیلم و سریال، وارد مسیری شده که سطح کیفی تولیداتش را پایین آورده است. به گونه ای که برخی از تولیداتش، پاسخگوی انتظارهای مخاطبان آثار نخستینش نیستند.

سریال آسمان من محصول سازمان اوج
سریال آسمان من محصول سازمان اوج

به عنوان نمونه، سازمان اوج که کار تولید سریال‌های تلویزیونی را بامجموعه خوش ساخت،حرفه ای و بامحتوا و مضمون تازه «آسمان من» ساخته کارگردان کاربلد و خوشفکرسینما و تلویزیون «محمدرضا آهنج» آغازکرده بود، درادامه باچرخشی بازاری، کارش به تولید سریال زیرمتوسط «مینو» رسیده است.

سریالی که گرچه سازندگانش درحد بضاعت برای جذاب شدن آن، کوشش خود را کرده اند، ولی در داستان و پرداخت و ساختارهنری، چیز تازه ای برای ارائه ندارد. ازهمین رو، حتی چنانچه هدف خیرخواهانه سازمان یادشده را حمایت از هنرمندان و آثار ارزشی بدانیم، این پرسش وارد است که، چرا اوج برای تولید مینو، با تغییرات اساسی درخط اصلی تکراری داستان این مجموعه، از عوامل حرفه ای استفاده نکرده است.

سریال مینو محصول سازمان اوج
سریال مینو محصول سازمان اوج

آیا از تمکن مالی و امکانات فراوان اوج کاسته شده یا نگاه و نگرش متولیان آن دچار تغییر شده است. اگر پاسخ این سؤال‌ها منفی است، باز یک پرسش مهم همچنان مطرح است و اینکه، چه اتفاقی رخ داده است که کارسازمان اوج از تولید مجموعه تلویزیونی قوی “آسمان من” به ساختن سریال ضعیف “مینو”رسیده است؟

نوشته فراز و فرود سازمان اوج از «آسمان من» تا «مینو» اولین بار در سرزمین هنر. پدیدار شد.