در اینفوگرافیک زیر مشاهده می‌کنید که شهروندان کدام استان‌ها بیشترین ثبت نام را در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات داشته اند.