حسین انتظامی‌و راه‌های پیش روی سرپرست سازمان سینمایی

شایعات و گمانه زنی‌ها به پایان رسید و سیدعباس صالحی ، مشاور ارشد خویش حسین انتظامی‌را به عنوان سرپرست سازمان سینمایی معرفی کرد.
سران باندهایی که سینمای ایران را در چنگال خود گرفته اند، بسیار تلاش کردند با فشار رسانه‌های همراه، گزینه خود را به وزیر ارشاد تحمیل کنند، اما سید عباس صالحی زیر این فشارها کمر خم نکرد و فرد مورد اطمینان خویش را برای سرپرستی این نهاد مهم منصوب کرد.
حسین انتظامی‌با اینکه صبغه سینمایی ندارد،اما سوابق مدیریتی اش،این توان را به او می‌دهند تا بر حوزه جدیدی که اختیار آن را به دست گرفته مسلط شود.

انتظامی‌فردی با هوش است و حسابگر،بی شک می‌داند که تکیه بر چه جایگاه لرزان،اما مهمی‌زده است.

با شناختی که اهالی فن از وی داشتند،میدانستند که رغبت نداشت این پست را قبول کند،اما سید عباس صالحی

او را قانع کرد تا بپذیرد که پذیرفت.

مشکلات سینمای ایران به نظر لاینحل می‌آید.کسی هم از انتظامی‌انتظار ندارد معجزه کند.انتظار همگان،به خصوص اهالی واقعی و دلسوز سینما از سرپرست سازمان سینماییاین است که تسلیم سران باند نشده و راه درست را انتخاب کند که همانا اعتلای سینمای ایران و احترام به عاشقان آن است.
این انتخاب،خواب برخی از سران باند را آشفته کرده است،به همین دلیل توطئه چینی را آغاز کرده و سعی دارند با نقشه‌های متعدد یا سرپرست سازمان سینمایی را با خود همراه کرده یا وی را وادار کنند به کار خویش مشغول باشد و کاری به کار آنان نداشته باشد.
اولین نقشه آنان که کلید نیز خورده است،انحراف افکار حسین انتظامی‌به سمت و سویی دیگر است.برای همین از طریق بعضی رسانه‌ها اعلام کرده اند که مشکلات سینما را باید در خارج از سینما جستجو کرد،در صورتی که اکثر فشارها و آسیب‌ها از داخل بر پیکر نحیف سینمای ایران وارد شده و می‌شود!اهالی داغ دیده سینما همواره از خودی‌ها نالیده اند، نه از غیر خودی‌ها.
انتظارها ازانتظامی‌که فردی با هوش و به قول امروزی‌ها«تیز» است،گوش ندادن به این حرف‌های منحرف کننده است.

آنچه مسلم است،اینکه حسین انتظامی‌سه راه بیشتر پیش روی ندارد:

  1. خدای نکرده زیر فشارهای سران باند سینما کمر خم کرده و با آنان همراه شود.
  2. عافیت طلبی پیشه کند تا دوره سرپرستی اش به پایان برسد.
  3. در کنار اهالی واقعی سینما بایستد و با سران باندها که سال‌هاست روی سینمای ایران چنبره زدند مردانه مبارزه کند.

این سه راه وجود دارد که سرپرست سازمان سینمایی می‌تواند یکی از آنان را برگزیند، اما بی شک راه آخر راه صلاح سینمای ایران و اهالی آن است.اگر حسین انتظامی‌این راه را انتخاب کند، هم می‌تواند برای اولین بار مشکلات عدیده سینمای ایران را برطرف و قانون را حاکم کند، هم رضای خدا را کسب کرده و هم رضایت و دعای خیر اهالی سینما و علاقه مندان به آن را.

نوشته حسین انتظامی‌و راه‌های پیش روی سرپرست سازمان سینمایی اولین بار در سرزمین هنر. پدیدار شد.