یکی از اتفاقات تلخ بازی پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان، درگیری پایان بازی طرفداران دو تیم بود.