بر اساس رتبه بندی سالانه مجله اکونومیست وین، ملبورن و اوزاکا اول تا سوم شدند و تهران در رتبه 128 قرار گرفت.