اولین روز از هفته با 16 توقف، 12 بازگشایی و سه تعلیق همراه بود.