رئیس جامعه هتل داران ایران گفت: بسیاری از هتل ها علی‌رغم میل باطنی به دلیل مشکلات مالی به تعدیل نیروی انسانی روی آورده اند.