تصاویر منتخب رویترز از مراسم حج امسال را در ادامه مشاهده می‌کنید؛