حلقه تحریم‌های آمریکا روزبه‌روز تنگ‌تر می‌شود و همین‌طور که ایران راه‌های عبور از تحریم‌ها را شناسایی می‌کند، طرف مقابل تلاش می‌کند سدی سر راه ایران ایجاد کند.