«Vivendi» تمام سهام «Ubisoft» را خواهد فروخت

طی چند سال گذشته، بحث خرید سهام کمپانی «Ubisoft» توسط کمپانی «Vivendi»، یکی از مباحث داغ دنیای گیم بود.

در حالیکه Vivendi سعی داشت با خرید مقدار بیشتری از سهام Ubisoft، کنترل کمپانی را در دست بگیرد، ریاست Ubisoft که با این امر مخالف بود توانست به کمک راه‌ کارهای مختلف، خطر خریداری شدن توسط Vivendi را از کمپانی دور نگه دارد. حال به گزارش «MVC»، به نظر می‌آید که Vivendi پس از شکست در این امر، قصد دارد که کلیه سهامی که از Ubisoft در اختیار دارد را به فروش برساند. در حال حاضر ۶.۷ درصد از کل سهام در اختیار Vivendi قرار دارد و تا ابتدای مارس ۲۰۱۹، این سهام به فروش خواهد رسید. بدین ترتیب یکی از بزرگترین نگرانی‌های Ubisoft برای همیشه رفع خواهد شد. ۰.۹۱ درصد سهام در دوشنبه هفته آینده به فروش‌ می‌رسد و مابقی نیز در مارس ۲۰۱۹ فروخته خواهد شد.

The post «Vivendi» تمام سهام «Ubisoft» را خواهد فروخت appeared first on بازی سنتر.