سینمای دفاع مقدس؛ منهای سینما،دفاع و قدسیت

هشتاد درصد تولیدات بازار مکاره سینمای ایران، سینمانیستند.جدا از کالاهای تجارتی و نازل و بنجل به اصطلاح سینمایی، برخی از فیلم‌ها، بیش از آنکه سینما و تصویر باشند، نمایش‌های رادیویی وصحنه ای اند.

در همین ارتباط، بسیاری ازفیلم‌های مرتبط با دفاع مقدس،به رغم مضامین و محتوای ارزشمند و قابل احترام، از منظر ساختار هنری و سینمایی، به دلیل ضعف‌های مفرط، هنر و سینمانیستند.

تعدادی از این آثار هم از نظر محتوا و ساختار هیچ ربطی به سینما و دفاع مقدس ندارند و در بهترین حالت، فیلمک‌های کپی شده از روی فیلم‌های جنگی خارجی و یا جنگ بازی‌های تصویر شده کودکانه اند.

برترین آثار سینمایی خوش ساخت و با محتوای دفاع مقدس، فیلم‌هایی اند که به همت، هنر و غیرت و شهامت سینماگران متعهد و متخصص ساخته شده اند.

اغلب تولیدات ارگانی و دولتی و سفارشی موسوم به فیلمهای دفاع مقدسی که با صرف هزینه‌های هنگفت و حمایت‌های تبلیغاتی تولید شده اند؛ به جز یک، دومورد، بقیه از سه حالت خارج نیستند:

یا کلاً سینما نیستند!

یا از نظر پژوهش و پردازش مضمون و محتوا ناقص اند!

و یا هیچ ربطی به هنر و واقعیت‌های دفاع مقدس ندارند.

معلوم نیست دستگاه‌ها و سازمان‌های فرهنگی و هنری و سینمایی مدعی وفاداری، حفاظت و اشاعه ارزش‌ها و دفاع مقدس با امانت‌های مردم؛ موقعیت، مقام، بودجه و امکانات ملی چه می‌کنند و چرا با مدیریت‌های هدفمند فرهنگی، حمایت، جریان سازی و تولید آثار شایسته، فاخر و ماندگار دفاع مقدسی در ثبت و ضبط و اشاعه دستاوردهای دفاع مقدس در قالب سینما و هنر، گام‌های اصولی و اساسی برنمی‌دارند.

آنچه ما اکنون با عنوان سینما و فیلمهای دفاع مقدسی داریم، با اهداف و آرمان‌های سینمایی و فرهنگی و اجتماعی، فاصله‌ها دارند. چهل سال از رخداد انقلاب و سال‌ها از دفاع مقدس می‌گذرد و در این مدت، حتی چهل فیلم مانا و تماشایی انقلابی و دفاع مقدسی در کشور تولید نشده است.

این در حالی است که کشورهای مختلف، به هنگام جنگ و پس از آن، درباره رخدادها، عوارض و دستاوردهای دوران جنگ خود، صدها فیلم دیدنی ساخته اند. آثار سینمایی انقلابی و دفاع مقدسی و اجتماعی مناسب و شاخص و قابل تحسین ما چه تعدادند؟!

سینمای ایران از بنیان، در تمام حوزه‌های ساختاری، مدیریتی ، مناسباتی و تولید و اکران به تغییر و تحول نیازدارد!

نوشته سینمای دفاع مقدس؛ منهای سینما،دفاع و قدسیت اولین بار در سرزمین هنر. پدیدار شد.