شهردار تهران در گذشت «عزت سینمای ایران»را تسلیت گفت.